Scurt istoric

Istorie Iunie 16, 2014

La 15 kilometri de Gura Tarcăului, în desişul pădurilor, pe valea pârâului Brateş şi la revărsarea lui în apa Tarcăului, se întinde satul de proaspătă obârşie „Brateş”.

Colonia de lucrători de pădure şi reşedinţa administraţiei companiei de exploatare a Societăţii forestiere Goetz, era alcătuită din 43 de familii de populaţie străină: italieni, cehi, nemţi, unguri şi câţiva români înainte de cel de-al doilea Război Mondial şi astăzi satul este alcătuit  din 60 de familii şi 24 de văduve.

Casele chipeşe ale administraţiei, gara, telefonul, linia ferată, trenurile cu maşinile  lor,mişcarea şi forfota la clădirea tasoanelor de butuci şi încărcarea vagoanelor de odinioară dau a înţelege că aici se lucra cu zor la o întinsă exploatare de păduri.

În această comunitate de creştini, mulţi de altă religie decât cea ortodoxă, nevoile spirituale au fost îndeplinite fie de preoţii din parohiile învecinate, fie de preoţii monahi ai Schitului Tarcău, aflat la o distanţă de 5 km. înspre satul Ardeluţa.

Odată cu ieşirea la pensie a celor bătrâni şi totodată cu mărirea numărului de familii, în anul 1952 ia fiinţă Schitul ’’Înălţarea Domnului,, din satul Brateş, comuna Tarcău, ridicat prin purtarea de grijă şi cu sprijinul protosinghelului Veniamin Talpău, alături de dânsul fiind vrednici de pomenire părinţii Gheorghe şi Mărioara Talpău.

Pe parcursul a patru decenii, satul Brateş devine pentru localnici şi pentru mulţi pelerini o „oază de duhovnicie”, iar Valea Tarcăului o zonă de adevărată relaxare spirituală.

După moartea protosinghelului Veniamin Talpău, în anul 1992 şi până în anul 2005, pentru nevoile spirituale ale enoriaşilor au suplinit un număr de circa 14 preoţi monahi sub oblăduirea Mănăstirii Bistriţa, Neamţ, perioadă grea de acomodare pentru credincioşi datorită numărului mare de slujitori.

În anul 2004, cu binecuvântarea I.P.S. Daniel, Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, se ia hotărârea înfiinţării parohiei Brateş, în locul vechiului schit de călugări, alcătuită din cele 85 de familii, toate de confesiune ortodoxă.

Începând cu data de 1 august 2005, prin slujba Sfintei Liturghii şi prin prezenţa P.C. Preot  Protopop Dumitru Ailincăi alături de câţiva preoţi, se dă citire deciziei de numire a părintelui Căruceriu Emilian, ca preot paroh al parohiei ’’Înălţarea Domnului,, din satul Brateş, comuna Tarcău.

Perioada de aproape un an a fost dificilă din mai multe privinţe, dar cu deosebite realizări din punct de vedere pastoral-misionar, liturgic, administrativ-gospodăresc şi nu în cele din urmă din punct de vedere cultural.

Pentru reînvierea spiritului duhovnicesc şi pentru o conlucrare divină, spre folosul spiritual al enoriaşilor, cu ajutorul câtorva „samariteni”, s-au procurat toate cele necesare slujirii liturgice, iar din punct de vedere pastoral-misionar se păstrează legătura continuă cu credincioşii şi cu parohiile învecinate.

Pentru ca plăcutul să fie îmbinat cu utilul, s-au executat mai multe lucrări administrative: gard, alee, defrişări de pomi uscaţi etc., iar din punct de vedere cultural, pe lângă orele de religie la şcoala din sat, s-a alcătuit un cor de copii pentru cântările la strană la Sf. Liturghie şi la marile sărbători.

Nădăjduim că prin binecuvântarea I.P.S. Teofan, prin purtarea de grijă a P.C. Preot Protopop Valentin Tofan  şi cu sprijinul credincioşilor vom primi răspuns la rugăciunile noastre de la Bunul Dumnezeu, şi totodată, vom duce la bun sfârşit misiunea preoţească care ne-a fost încredinţată.